Veelgestelde vragen

Vragen van leerlingen


Je kunt afspreken dat je niet de hele dag naar school gaat. Je gaat bijvoorbeeld alleen in de ochtend, of niet alle dagen van de week.

Bespreek met je school hoe je toch kunt zorgen dat je de lesstof bijhoudt. Bijvoorbeeld

  • door minder vakken te volgen;
  • door van de vakken alleen de lesstof te bestuderen die je absoluut niet kunt missen;
  • door vrijstelling te vragen voor toetsen en werkstukken.

Bedenk of je thuis schoolwerk kunt doen of lessen kunt volgen met KlasseContact.

Als het tempo van de klas te hoog voor je is, kies dan voor je eigen tempo.Maak in overleg met je school een aangepast lesprogramma.
Je kunt denken aan:

  • Het indikken van de lesstof. Je leert of maakt alleen de belangrijkste onderdelen.
  • Je richt al je aandacht op een beperkt aantal vakken. De andere vakken laat je vallen of doe je op een later tijdstip.
  • Het beperken van het aantal toetsen. Spreek af dat je toetsen kunt maken op een moment dat jij er klaar voor bent.

Als je het tempo van je klas op deze manier niet kunt bijhouden, kies dan voor je eigen tempo.Als je niet naar school kunt gaan om de Citotoets (of een andere toets) te maken, kun je hem thuis maken of in het ziekenhuis. Je school moet dat van tevoren aanvragen. Je moet dus op tijd laten weten dat je niet naar school kunt komen om de toets te maken.

Ook als je wel naar school kunt gaan om de toets te maken, maar toch last hebt van je ziekte, kan de school je helpen. De school kan je bijvoorbeeld een plek geven waar het heel rustig is, meer tijd geven of ervoor zorgen dat je halverwege kunt pauzeren.Als je niet naar school kunt, kun je het examen ook thuis of in het ziekenhuis doen. Je moet het op tijd aankaarten, want je school moet er van tevoren toestemming voor vragen. Je moet het examen doen op dezelfde dag als op school en er komen twee surveillanten bij je thuis of in het ziekenhuis.Als dat nodig is, kan je school je 30 minuten langer de tijd geven voor het examen.Als je in een universitair medisch centrum bent, is daar een Educatieve Voorziening. De medewerkers van de Educatieve Voorziening (consulenten) kunnen je helpen met je schoolwerk. Lig je in een ander ziekenhuis, dan kun je hulp krijgen van een consulent van het Onderwijsadviesbureau in de regio. (Voor de contactgegevens zie www.ziezon.nl).Bedenk zelf wat je vindt dat je klasgenoten moeten weten.

Bijna altijd kweek je begrip door te vertellen wat er met je aan de hand is. En je voorkomt dat je klasgenoten zelf gaan bedenken wat er aan de hand is.

Als je het moeilijk vindt om het zelf aan de klas te vertellen, kun je het aan je juf, meester of leraar vragen. Het is fijn als je er dan zelf bij bent om vragen te beantwoorden.


Vragen van ouders


Met KlasseContact kan uw kind, wanneer mogelijk, de les volgen en contact houden met klasgenoten. Thuis of in het ziekenhuis gebruikt uw zoon of dochter een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas; de ‘KPN Klasgenoot’. U hoeft niets te betalen voor KlasseContact.Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs.

Via Ziezon vindt u de contactgegevens van alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen in Nederland. Deze consulenten hebben uitgebreide kennis over onderwijs aan zieke leerlingen. Zij bieden de school ondersteuning bij het leveren van goede zorg aan uw kind. De school hoeft niet te betalen voor deze ondersteuning.Het motto van het onderwijs is: gewoon als het kan, speciaal als het moet. Er zijn veel aanpassingen mogelijk die ervoor zorgen dat uw kind naar een reguliere school kan gaan. Maar voor sommige kinderen is speciaal onderwijs (bijvoorbeeld een school voor langdurig zieke kinderen of een mytylschool) de beste plek.Soms vraagt de ziekte of de behandeling zoveel energie dat er even geen ruimte is voor school. Maar het is altijd is de moeite waard om op zoek te gaan naar aanpassingen waardoor je ziek zijn en school kunt combineren. Bezig zijn met school geeft kinderen zelfvertrouwen en grip op hun leven. Verder biedt school vaak welkome afleiding.Als uw kind vanwege een chronische ziekte niet zelfstandig naar de school kan gaan, heeft het recht op leerlingenvervoer. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Het moet gaan om een blijvende handicap. Als criterium wordt vaak een termijn van drie maanden aangehouden. Bij een gebroken been heeft uw kind bijvoorbeeld geen recht op leerlingenvervoer.

De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Gemeenten hebben binnen de wettelijke kaders vrijheid om de voorwaarden voor een tegemoetkoming vast te stellen. Daarom verschillen de voorwaarden per gemeente. Leerlingenvervoer is beschikbaar voor het regulier en het speciaal onderwijs. Door de voorwaarden die gemeenten stellen, komen leerlingen in het regulier onderwijs echter vrijwel nooit in aanmerking voor leerlingenvervoer.


Vragen van leraren en scholen


De leerling heeft recht op versoepelde condities bij de afname van de centrale eindtoets in groep 8. De school kan bijvoorbeeld een plek bieden waar het heel rustig is, de leerling meer tijd geven om de toets te maken of de gelegenheid bieden voor een korte pauze tussendoor.

Als de school de leerling verder tegemoet wil komen – de toets bijvoorbeeld thuis wil laten maken of in het ziekenhuis – dan moet dat met medeweten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Er is een inhaalmoment voor leerlingen die ziek zijn tijdens het maken van de eindtoets.Ja. De leerling kan het centraal schriftelijk eindexamen thuis of in het ziekenhuis maken. Voorwaarde is dat de leerling het examen op dezelfde dag maakt als op school en er twee surveillanten bij zijn. De school moet hiervoor toestemming vragen aan de inspectie. Over praktische zaken, zoals het tijdstip van de afname, een rustpauze tussendoor en het vervoer van het examen naar school maakt de school afspraken met de inspectie.KlasseContact zorgt ervoor dat een leerling die langdurig ziek is, kan meedoen met zijn klas. Thuis of in het ziekenhuis gebruikt de leerling een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas; de ‘KPN Klasgenoot’. De leerling kan lessen volgen en contact houden met zijn klasgenoten. U hoeft niets te betalen voor KlasseContact.Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs.

Ziezon geeft informatie over tal van ziektebeelden. De informatie is toegespitst op wat u op school moet weten.

Via Ziezon vindt u ook de contactgegevens van alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen in Nederland. Deze gespecialiseerde consulenten hebben uitgebreide kennis over onderwijs aan zieke leerlingen. Zij bieden u ondersteuning bij het leveren van goede zorg aan uw leerling. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning.