INFORMATIE VOOR OUDERS

School is niet uw eerste zorg, nu uw kind ziek is. Maar het is onze ervaring dat het alle kinderen – en dus ook zieke kinderen – goed

doet om met school bezig te zijn. Als kinderen aan school werken, zijn ze bezig met hun toekomst. School geeft hen zelfvertrouwen en zorgt daarnaast voor afleiding.

De Educatieve Voorziening van het WKZ (de WKZ-school) helpt kinderen in het WKZ om door te gaan met school. Dat kan op verschillende manieren. Soms geven we les in het ziekenhuis. Soms adviseren we de eigen school van uw kind. Soms roepen we hulp van anderen in.


drie situaties

We onderscheiden drie situaties:

  1. Uw kind is opgenomen in het WKZ.
  2. Uw kind is ontslagen uit het WKZ, maar kan nog niet naar school. Hij of zij moet bijvoorbeeld nog een tijd thuis blijven.
  3. Uw kind komt in het WKZ op de dagbehandeling of in de polikliniek. Hij of zij kan wel naar school, maar regelmatig is dat te vermoeiend of te belastend.

Hieronder leest u wat wij in deze situaties voor uw kind kunnen betekenen.


1  IN HET WKZ

Als uw zoon of dochter langere tijd in ons ziekenhuis ligt, kan hij of zij les krijgen van een consulent van de Educatieve Voorziening.

 

Wanneer uw kind voor langere tijd opgenomen wordt in het WKZ, komt een

consulent van de Educatieve Voorziening kennismaken. We doen dat ook als uw kind regelmatig in het ziekenhuis moet zijn, al is dat steeds voor een kortere periode. We bespreken of uw kind toe is aan les. Dat overleggen we ook met de verpleegkundige van uw kind. Als uw kind met les begint, spreken we een lestijd af.

 

De meeste kinderen krijgen één uur per dag les. We kijken altijd wat de leerling aankan. Soms is een uur te lang. Soms beginnen we met een spelletje in plaats van met de lesstof.

 

Oudere kinderen zijn daarnaast welkom op het huiswerkuur, waar ze zelfstandig aan school kunnen werken.

 

Sommige kinderen krijgen les op hun eigen kamer, andere kinderen komen naar ons klaslokaal op de vierde verdieping van het WKZ (afdeling Kolibrie). Kinderen krijgen individueel les of in een klein groepje. Daardoor is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

 

De eigen school van de kinderen bepaalt waar ze in het ziekenhuis aan werken. De consulent van de Educatieve Voorziening neemt altijd contact op met de leerkracht of de mentor van uw kind. In samenspraak met school maken we een planning. We houden rekening met de beperkte tijd en energie van uw kind tijdens zijn ziekenhuisopname. Eventueel kan uw kind ook toetsen of examens afleggen in het ziekenhuis.

Kinderen werken met schoolmateriaal van hun eigen school. Vaak vragen we aan de ouders om de schoolspullen thuis of op school op te halen.

 

Als uw kind met ontslag is en weer naar school mag, helpen we hem om de draad op school weer op te pakken. We zorgen we dat de school goede informatie krijgt over de ziekte van uw kind. Wanneer er op school aanpassingen nodig zijn, geven we daar advies over. Uiteraard doen we dit alleen met uw instemming.

 

Als uw kind voor een korte opname in het WKZ is, starten we niet met les in het ziekenhuis. Toch is het mogelijk dat u vragen heeft over de terugkeer van uw kind op school. Daarover kunnen we advies geven aan de school en zo nodig externe hulp inroepen. Neem in dat geval contact met ons op.

“Ik ging over! Ook al lag ik vier maanden in het ziekenhuis. Ik was nog nooit zo blij met mijn rapport.”

Stijn, 13 jaar

“Jamila ligt regelmatig in het ziekenhuis. Vaak wil ze alweer naar school op de dag dat ze uit het ziekenhuis mag. School geeft haar enorm veel zelfvertrouwen. Ze heeft een geweldige juf, die bovendien met al haar vragen terecht kan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.”

Vader van Jamila, 6 jaar


2  THUIS, MAAR NOG NIET NAAR SCHOOL

Soms moet een kind na ontslag nog een poos thuis blijven. Soms gaat het eerst nog een tijdje naar een regionaal ziekenhuis. Ook dan is het goed om met school bezig te blijven. Er Zijn verschillende mogelijkheden.

 

De eigen school

De verantwoordelijkheid ligt bij de school van uw kind. De consulent van de Educatieve Voorziening zal met de school bespreken wat de situatie van uw kind is en wat uw wensen zijn. De meeste kinderen gaan thuis zelf met hun schoolwerk aan de slag en hebben daarbij een tot enkele keren per week contact met hun leerkracht of docent. Het is raadzaam dat de school niet alleen contact onderhoudt per telefoon of e-mail, maar ook begeleiding aan huis biedt.

 

Het Onderwijsadviesbureau

Als de verwachting bestaat dat uw kind gedurende een langere periode niet naar school kan (bijvoorbeeld zes weken of langer), dan kan een consulent van het Onderwijsadviesbureau ondersteuning bieden.

 De consulent van het Onderwijsadviesbureau helpt de school om het onderwijs voor uw zoon of dochter te organiseren, zolang hij of zij niet naar school kan. Het Onderwijsadviesbureau heeft bijvoorbeeld soms contact met vrijwilligers die thuis les kunnen geven. Consulenten van sommige

Onderwijsadviesbureaus geven ook zelf les aan huis. De ondersteuning van het Onderwijsadviesbureau is kosteloos, voor ouders en voor school. De consulent van de Educatieve Voorziening zal vóór het moment van ontslag uit het ziekenhuis met u bespreken of de inzet van het Onderwijsadviesbureau raadzaam is. De consulent van de Educatieve Voorziening kan dit daarna verder bespreken met de school van uw kind. 


3  CHRONISCH OF LANGDURIG ZIEK

Als uw kind in het WKZ op de dagbehandeling of de polikliniek komt en u vragen heeft over school, kunt u daarmee terecht bij de Educatieve Voorziening.

 

Voorbeelden van vragen die we vaak horen:

  • Mijn kind blijft regelmatig weg van school en kan de lesstof niet allemaal bijhouden. Hoe lossen we dat op?
  • Mijn kind stopt alle energie in school en slaapt buiten schooltijd alleen maar. Hoe kunnen we een betere balans vinden tussen school en thuis?
  • Mijn kind moet examen doen, maar kan zich niet drie uur achter elkaar concentreren. Is daar een oplossing voor?

U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Op de dagbehandeling (afdeling Kameleon) is er iedere dag een consulent van de Educatieve Voorziening aanwezig. U kunt de consulent altijd aanspreken als er vragen zijn. U kunt ook aan de verpleegkundige laten weten dat u graag contact heeft met de consulent.

 

Bij het beantwoorden van uw vragen kan het zijn dat de consulent van de Educatieve Voorziening een andere deskundige inschakelt. Bij de begeleiding van zieke leerlingen wordt vaak een consulent van een Onderwijsadviesbureau uit uw regio of een begeleider vanuit het Samenwerkingsverband betrokken. De consulent van de Educatieve Voorziening zorgt voor een goede afstemming met deze andere betrokkenen.


klassecontact

Dankzij KlasseContact kunnen kinderen die

langdurig ziek zijn, lessen volgen op hun eigen school.

Thuis of in het ziekenhuis gebruiken deze

kinderen een laptop die via een beveiligde internetverbinding verbonden is met een ICT-set in de klas, de 'KPN Klasgenoot'. De leerling kan zien en horen wat er in de les gebeurt. Omgekeerd kan de leerling in beeld zijn in de klas en meepraten in de les.

Veel kinderen gebruiken KlasseContact ook om in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten.

Deelname aan KlasseContact is gratis. Voorwaarde is wel dat de leerling langdurig door ziekte afwezig is van school. U kunt de

consulent van de Educatieve Voorziening benaderen voor meer informatie. De

consulent zorgt ook voor de aanvraag.