INFORMATIE VOOR LERAREN

e-module 'een zieke leerling op school'

 

Meer weten over het begeleiden van uw zieke leerling?

Netwerk Ziezon en het UMC Utrecht ontwikkelden samen twee e-modules.

De module voor het basisonderwijs vindt u met deze link.

Voor het voortgezet onderwijs gebruikt u deze link.

 

EEN ZIEKE LEERLING

De gezondheid van uw leerling staat voorop. Toch is het goed om ook aandacht te schenken aan school:

 • Het doet kinderen goed om met school bezig te zijn.
 • Leerlingen kunnen zich veel zorgen maken over hoe het verder moet met school.

De eigen school van de leerling blijft verantwoordelijk voor het onderwijs, ook als de leerling ziek is. De Educatieve Voorziening van het WKZ (de WKZ-school) kan u daarbij

helpen. 

Er kunnen zich drie situaties voordoen.

 1. Uw leerling is opgenomen in het WKZ.
 2. Uw leerling is ontslagen uit het WKZ, maar kan nog niet naar school. Hij moet nog thuis blijven of krijgt een verdere behandeling in een ander ziekenhuis.
 3. Uw leerling is afwisselend thuis, waarbij hij naar school kan komen, en opgenomen in het WKZ.

Hieronder leest u wat wij in deze situaties voor uw leerling kunnen betekenen.

 


1  IN HET WKZ

Als uw leerling langere tijd in het WKZ wordt opgenomen, of vaker terug moet komen, kan een consulent van de Educatieve Voorziening les verzorgen.

 

We nemen hierover altijd contact met u op. Samen met u stellen we een lesprogramma op, dat rekening houdt met de beperkte energie van uw leerling tijdens zijn ziekenhuisopname.

 

Uw leerling kan eventueel ook toetsen of examens afleggen in het ziekenhuis. 

Leerlingen werken met hun eigen schoolmateriaal.

 

We streven ernaar om de leerling één uur les per dag les te geven.

 

Aan het einde van de opname geven we u advies om de terugkeer op school zo goed mogelijk te laten verlopen.

 


2  thuis, maar nog niet naar school

Soms moet een leerling nog een poos thuis blijven nadat hij uit het WKZ ontslagen is. De leerling heeft in dit geval vaak hulp nodig bij zijn schoolwerk.

 

Het Onderwijsadviesbureau in uw regio kan

u mogelijk in contact brengen met personen die thuis begeleiding kunnen bieden.

Maar misschien zijn ze ook in het netwerk van de school te vinden:

 • Is er een leerkracht op school die aan het re-integreren is en die beschikbaar is voor het lesgeven aan huis?
 • Heeft de school een stagiaire van de PABO, SPH-opleiding of opleiding tot onderwijsassistent, die capabel is om de zieke leerling thuis les te geven?
 • Heeft de school contact met een gepensioneerde oud-collega die de leerling thuis wil begeleiden?
 • Zijn er bevriende klasgenoten die samen met de zieke leerling huiswerk kunnen maken?
 • Is er een leerling uit een hogere klas die thuis les kan geven aan de zieke leerling?
 • Werkt de school met een vaste invalleerkracht die bij de leerling aan huis les kan geven?

3  chronisch of langdurig ziek

Als uw leerling regelmatig in het WKZ opgenomen wordt en in de tussenliggende perioden naar school komt, kan de Educatieve Voorziening uw leerling les geven als hij in het

ziekenhuis verblijft. Daarnaast kunnen we u adviseren over aanpassingen op school waardoor uw leerling het onderwijs zo goed mogelijk kan volgen.


KLASSECONTACT

Dankzij KlasseContact kunnen leerlingen die

langdurig ziek zijn, lessen volgen op hun eigen school.

Thuis of in het ziekenhuis gebruiken deze

leerlingen een laptop die via een beveiligde internetverbinding verbonden is met een ICT-set in de klas, de 'KPN Klasgenoot'. De leerling kan zien en horen wat er in de les gebeurt. Omgekeerd kan de leerling in beeld zijn in de klas en meepraten in de les.

Veel leerlingen gebruiken KlasseContact ook om in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten.

Deelname aan KlasseContact is gratis. Voorwaarde is wel dat de leerling langdurig door ziekte afwezig is van school. U kunt de

consulent van de Educatieve Voorziening benaderen voor meer informatie. De

consulent zorgt ook voor de aanvraag.